fer.stutterheim.nl

stutterheim.nl

Home > Java (1942) > Slotwoord

© 1998-2020 Ferdi Stutterheim


verblijfsvergunning
Voorlopige verblijfsvergunning Jogjakarta.

Slotwoord

Zoals reeds genoemd ontbreekt het laatste stukje van de brief. Uit de datering en ook uit het hier naast staande document blijkt, dat Fer weer naar Djokja getrokken is en voor zo ver wij weten bij een familielid logeerde toen hij de brief schreef. Internering volgde in kamp 4, ingericht in de kazernes van Tjimahi, bij Bandoeng, waar de lezingen gehouden zijn die op deze website zijn gepubliceerd.

De lezer zal zijn opgevallen, dat de gezagvoerder van de ‘Bengalen’ in de brief aan zijn vrouw uiterst summier is over zijn daadwerkelijke rol bij het tot zinken brengen van zijn schip. Het in de Inleiding genoemde interview met de eerste officier Bubberman geeft meer bijzonderheden.

Het ging als volgt in zijn werk. De vernielingsbom zat vast aan een staaldraad om hem onder de waterlijn buitenboord te hangen. Er zat ook een lange kabel aan om hem van afstand tot ontploffing te kunnen brengen. Toen het zo ver was bracht men de bom in positie ter hoogte van luik 2. Het einde van de kabel werd meegenomen tot achter het dekhuis. Een motortorpedoboot nam de rest van de bemanning aan boord en ging vervolgens op enige scheepslengten afstand liggen. Fer bracht de bom tot ontploffing. Dit was hoorbaar door een enorme knal en zichtbaar door een masthoge waterzuil, waarna de m.t.b. terugkeerde om hem op te halen. Daarna op volle snelheid terug naar de overzijde van het vaarwater, waar met moeite een veilige landingsplaats werd gevonden ten oosten van de Marinewerf.